Thursday, August 7, 2014

တိရိစာၧန္နဲ႔လိင္ဆက္ဆံမႈ၊ ၊တိရိစာၧန္နဲ႔လိင္ဆက္ဆံတဲ့ ညစ္ညမ္းစာအုပ္အေခြမ်ား လက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္မႈေတြနဲ႔ တရားစြဲခံလိုက္ရတဲ့ အဂၤလန္က တိေမြးကုဆရာ၀န္အဂၤလန္ အေရွ့ဘက္မွာတည္ရွိတဲ့ Suffolk နိုင္ငံက တိေမြးကု ဆရာ၀န္တစ္ဦးဟာ ၄င္းဟာတိရိစာၧန္မ်ားနဲ ့လိင္ဆက္ဆံမွဳ ၊တိရိစာၧန္နဲ့ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ ညစ္ညမ္းစာအုပ၊္အေခြမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ လက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္ထားရွိမွဳ စတာေတြနဲ ့ဆက္စပ္ျပီး အမွဳ ၅ ခုနဲ ့မိမိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို အလဲြသံုးစား လုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရွိသြားတဲ့ေနာက္မွာ တိေမြးကု ခဲြစိပ္ ဆရာ၀န္မ်ား ေတာ္၀င္ ေကာလိပ္အဖဲြ ့၀င္အျဖစ္မွ ပယ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

Oliver Fraser Lown ဟာ ၄င္းရဲ ့ဖခင္ဟာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ ့တဲ့ေနျပီး လူသိရွင္ၾကားျဖစ္သြားပါက ၄င္းဖခင္ရဲ ့က်န္းမာေရးကို ပိုမိုဆိုးရြားသြညးေစနိုင္တဲ့အတြက္ တိေမြးကုဆရာ၀န္မ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအား ယင္းအမွဳကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ၾကားနာဖို ့ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ေကာ္မတီက ၄င္းရဲ ့အမွဳဟာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ တရားရံုးတက္ အမွဳၾကားနာစဥ္ကတည္းက အေသးစိတ္ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေနျပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ၄င္းရဲ ့ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

၄င္းအျပစ္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားတဲ့ ျပစ္မွဳေတြ ၅ ခုကေတာ့ -

၁။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန ့မွာ ၄င္းထံတြင္ လူမ်ားႏွင့္ တိရိစာၧန္မ်ား လိင္ဆက္ဆံေနျခင္းကို အသားေပးထားတဲ့ ညစ္ညမ္းဗီြဒီယို ဓာတ္ပံုမ်ား လက္၀ယ္ေတြ ့ရွိရျခင္း။

၂။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့တြင္ တိရိစာၧန္မ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ား လက္၀ယ္ေတြ ့ရွိရျခင္း။

၃။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့တြင္ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္နဲ ့သိုးတစ္ေကာင္ လိင္ဆက္ဆံေနတဲ့ ဗီြဒီယို ဓာတ္ပံုတစ္ခုကို လက္၀ယ္ေတြ ့ရွိရျခင္း။

၄။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁ရက္ေန့ကေန ဖြန္လ ၂၅ရက္ေန ့အတြင္း ၄င္းသည္ တိရိစာၧန္မ်ားနွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ျခင္း။

၅။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လနဲ ့ၾသဂုတ္လအတြင္း ၄င္းဟာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တိရိစာၧန္မ်ားနဲ ့လိင္ဆက္ဆံရတဲ့ ကိစၥေတြနဲ ့ ့ ယင္းသို ့ ျပဳလုပ္ရန္စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ေရသားေျပာဆိုခဲ့ျခင္း စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

တိေမြးကုဆရာ၀န္မ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၄င္း အယူခံ၀င္ခဲ့ျပီး ေျဖေလွ်ာ့ေပးခံခဲ့ရတဲ့ျပစ္မွဳစဲြခ်က္ ၅ ခုအျပင္ ၄င္းဟာ ျမင္းတစ္ေကာင္၊ေခြးတစ္ေကာင္တို ့နဲ ့လိင္ဆက္ဆံခဲ့ျပီး အဲ့လိုမ်ိဳး လိင္ဆက္ဆံပံုကို ဗီြဒီယို ရိုက္ယူကာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တင္၍ ၾကြားခဲ့ေၾကာင္းကို လည္း ၾကားနာ သိရွိခဲ့ပါတယ္။

Budapest ရွိ Szent Istvan ကေန ဘဲြ ့ရရွိခဲ့တဲ့ မစၥတာ Lown ဟာ အမႈၾကားနာဖို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။၄င္းရဲ ့ေရွ ့ ေနက ကိုယ္စားတက္ေရာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေတြ ့ရွိၾကားနာခ်က္ေတြကို သံုးသပ္ရာတြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဟာရဲ ့ ဥကၠဌ Noreen Burrows ဟာ “ ဒီလိုလုပ္ေေဆာင္မွဳေတြဟာ အရမ္းကို အျပစ္ၾကီးေလးပါတယ္ဆိုတာ ေကာ္မတီအေနနဲ ့ သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။သူလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ ့ အရာေတြနဲ ့သူ ့ရဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ တိရိစာၧန္ေတြကို တလဲြအသံုးခ်ျပီး ၄င္းတို ့ရဲ ့က်န္းမာေရးကို လည္း ဘာမွ အေလးမထားရေရာက္ပါတယ္” လို ့ဆိုပါတယ္။

“ ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ရာမွာ စဲြခ်က္တစ္ခုစိတိုင္းဟာ အမ်ားလက္မခံနိုင္စရာ အက်ည္းတန္တဲ့ လုပ္ရပ္နဲ ့ ညီမွ်ပါတယ္။ တိရိစာၧန္ေတြ ရဲ ့က်န္းမာေရး အေျခအေနေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိုင္မယ့္ ၊ လူထုရဲ ့ယံုၾကည္မွဳကို ဆက္လက္တည္တ့ံေစနိုင္မယ့္၊ မွန္ကန္တဲ့ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္မွဳေတြကို တည္ရွိေနေစဖို ့အတြက္ တစ္ခုေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ တရားခံကို သူ ့ကို တိေမြးကု တိရိစာၧန္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္္းထဲကေန ပယ္ထုတ္ဖို ့ပဲ ရွိတယ္ဆိုတာကို ေကာ္မတီက သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး” လို ့သူမက ထပ္ေျပာပါတယ္။

မစၥတာ Lown ကလည္း ၂၀၁၃ မွာ သူဟာ တိေမြးကု ဆရာ၀န္မ်ား ေတာင္၀င္ေကာ္လိပ္ အသင္း၀င္အျဖစ္ မွတ္ပံုအတင္ခံခဲ့ရေပမယ့္လည္း သူဟာ ဘယ္တုန္းကမွ တိေမြးကုတစ္ေယာက္ အျဖစ္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးလို ့ဆိုပါတယ္။

Ref:vetsonline.com

ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ေစတဲ့ ညေနစာ စားသုံးမႈပုံစံမ်ား
ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်လာတဲ့အခါ စားထားသမွ်အစာေတြ အာဟာရအျဖစ္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညေနစာအျဖစ္စားတဲ့ အစားအစာက ခႏၶာကိုယ္တြက္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္။

ညေနစာျဖင့္ အဓိက၀မ္းျဖည့္ျခင္း

ညေနစာကို အဆမတန္စားတဲ့အခါ အစာေခ်ဖို႔အခက္အခဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စားသုံးသင့္တာထက္ပိုစားရင္ အဆီအက္ဆစ္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲျပီး ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးေစတယ္။

အိပ္ယာမ၀င္မီ အစာစားျခင္း

အိပ္ယာမ၀င္မီ အစာစားထားျခင္းဟာ အိပ္လုိ႔မေပ်ာ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အိပ္စက္ျခင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းအစာအဟာရေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေသြးလည္ပတ္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ သင့္ေတာ္တဲ့ေပာာ္မုန္းဓာတ္ထိန္းညိွေပးျခင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့စြမ္းအင္ရရိွေစဖို႔ မရိွမျဖစ္လိုအပ္တယ္။

ကိုယ္ခႏၶာကို ႏိုးၾကားတက္ႂကြေစတဲ့ ကဖိန္းဓာတ္စားသုံးျခင္း

ဆိုဒါ (သုိ႔) ေကာ္ဖီစတဲ့ ကဖီးဓာတ္ပါတဲ့အရည္ကိုေသာက္ျခင္းဟာ အိပ္စက္ျခင္းကို အားေပးတာမွန္ေပမယ့္ လိုတာထက္ ပိုၿပီး တစ္ေနကုန္ ကဖိန္းဓာတ္ေသာက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခႏၶာကိုုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစတယ္။

ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္ အစားအစာမ်ား

ေနာက္ႏွစ္ သင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကီလို ၁၀ ထက္တိုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပတ္စတာ၊ အာလူးႏွင့္ ေပါင္မုန္႔ကို စားသုံးပါ။ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္အစားအစာကို အစမတန္စားသုံးျခင္း ေသြးခ်ဳိ အျဖစ္အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေစျပီး အ၀လြန္ျခင္းျဖစ္ေစတယ္။ ဒါ့အျပင္ ညမအိပ္ေပ်ာ္ေသြးခ်ဳိအျဖစ္သြားျပီဆိုရင္ ညသန္ေခါင္ဗိုက္ဆာလို႔ ထႏိုးရပါလိမ့္မယ္။

အစာမစားခင္ အရက္ေသာက္ျခင္း

၀ုိင္တစ္ခြက္ေသာက္ရင္ တစ္မ်ဳိး၊ အရက္ တစ္ပုလင္းေသာက္ရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ မတူပါဘူး။ အရက္ေသာက္ရင္ ဗိုက္၀တဲ့ခံစားခ်က္ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အစားပို၀င္တယ္။

Source: womenshealthmag.com

ၾကင္ေဖၚလုဖက္လို႔သံသယရွိေနသူရဲ႕ ရင္သားကို ကတ္ေၾကးနဲ႔ ညွပ္ခဲ့တဲ့ တရုတ္အမ်ိဳးသမီးသဝန္တိုေနတဲ့ တရုတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟား ၾကင္ေဖၚလုဖက္လို႔ သူမသံသယရွိေနတဲ့ သူကိုေမ့ေမ်ာေအာင္ရိုက္ႏွက္၊ အဝတ္အစားခြ်တ္၊ ၾကိးခ်ည္ျပီး ရင္သားေတြကို ကတ္ေၾကးနဲ႔ညွပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း Guangdong ေဒသက Heshan မွာျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ Xiao Lin တစ္ေယာက္ အျပင္က တံခါးေခါက္သံၾကားတဲ့အခ်ိန္ အိမ္မွာ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရႈေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ သူမကတံခါးဖြင့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က တံခါးကိုေဆာင့္ကန္၊ သူမရဲ႕ေခါင္းကိုရိုက္ႏွက္ျပီး ၾကမ္းျပင္ေပၚအရုပ္ၾကိဳးျပတ္လဲက်သြားေစခဲ့ေၾကာင္း သူမရဲ႕လင္ေယာက်ာ္း Xiao Luo ၂၈ ႏွစ္ကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အိတ္တစ္အိတ္ကုို သူမရဲ႕ေခါင္းေပၚမွာစြပ္၊ အဝတ္အစားခြ်တ္ျပီး ၾကိဳးတုပ္ခဲ့ပါတယ္။

‘သူမက ဒါလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသူျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက အမ်ားၾကီးပိုဆိုးတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ အဲဒီ့ တိုက္ခိုက္သူဟာ သူမရဲ႕ရင္သားေတြကို ကတ္ေၾကးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ညွပ္ခဲ့ပါတယ္’ လို႔ အညွပ္ခံရသူရဲ႕လင္ေယာက်ာ္းက ဌာေနသတင္းဌာနကို ေျပာျပပါတယ္။

ဒီရက္စက္မႈအျပီးမွာ ေခါင္းေဆာင္းကို ဆြဲခြ်တ္လိုက္ျပီး ဒီတိုက္ခိုက္သူက သူမနဲ႔အတူအလုပ္လုပ္ဖူးတဲ့ Meng Tsao ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနေၾကာင္းသိခဲ့ရပါတယ္။ Meng ကိုဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ စံုေထာက္ေတြရဲ႕အဆိုအရ သူမက ဒီတိုက္ခိုက္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့ျပီး ဒါဟာ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးက သူမရဲ႕လင္ေယာက်ၤားကို ခိုးယူေပါင္းသင္းခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ ခိုးယူေပါင္းသင္းခံရတယ္လို႔ေျပာတဲ့ သူျဖစ္သူ Meng Pan နဲ႔စကားေျပာခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ သူက Xiao Lin ၾကားက ေဖာက္ျပန္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူက သူမကို ၾကိတ္ၾကိဳက္ေနတာျဖစ္ေပမယ့္ သူမကိုျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္။

သူက သူ႔အမ်ိဳးသမီးကို Xiao Lin ကဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္လို႔ သူထင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ဖူးတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္တုန္းက သူကကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းဖို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျပီး သူ႔အမ်ိဳးသမီးက Xiao Lin က အျပစ္တင္ရမယ့္သူျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆျပီး ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Meng ကိုဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိေဆးရံုေပၚမွာကုသမႈခံေနရတဲ့ Xiao Lin ရဲ႕ ျပတ္ေတာက္သြားတဲ့ ရင္သားအပိုင္းအစကို ျပန္ဆက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြက ေျပာပါတယ္။

Ref:dailymail.co.uk

နာရီပိုင္းသာျခားၿပီး ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ကြယ္လြန္သြားၾကတဲ့ Don နဲ႕ Maxine Simpson တို႔ရဲ႕ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ဆန္း
Don နဲ႕ Maxine Simpson တို႔ဟာ ၆၂ႏွစ္ၾကာ လက္ထပ္ေပါင္းသင္း အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ၾကသလို ဘ၀ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္လည္း တူညီခဲ့ၾကၿပီး ကြယ္လြန္ဆံုးပါးခ်ိန္ဟာလည္း နာရီပိုင္းသာ ကြာျခားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ့္ကို စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ဆိုေပမယ့္ ၀ထၳဳဇာတ္လမ္း မဟုတ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုအျဖစ္ ထူးျခားစြာ တည္ရွိခဲ့ပါၿပီ။

“ဒါဟာတကယ္ေတာ့ အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ခုပါပဲ။အဖိုးနဲ႔ အဖြားနဲ႔ တူတူေနၿပီး တူတူေသၾကမယ္ဆိုတာ ကို ကၽြန္မ သိေနခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္လာေတာ့မယ္လို႔လည္း ထင္ေနခဲ့ၿပီးသားပါ။” လို႔ Don နဲ႕ Maxine Simpson တို႔ရဲ႕ ေျမးမေလး Melissa Sloan ကေျပာပါတယ္။

Bowling ကစားရင္းေတြ႕ဆံု ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ၾကတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဟာ သား ၂ ေယာက္ကို ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းေစခဲ့ၿပီး သူတို႔ ၂ ေယာက္ အတူတူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ေတြ ဟာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတိၿပီးခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ရဲ႕ အခ်ိန္ကာလေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။“ဒါေတြအားလံုးက Don လိုခ်င္ခဲ့တာေတြပါပဲ။ သူ႕ရဲ႕ ဇနီးေခ်ာေလးအနားမွာ သူရွိေနခ်င္ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ အဖိုး က အဖြား ကို ကမၻာႀကီး ပ်က္သြားေတာင္ ခ်စ္ေနမွာပါ။သူ တကယ္ ျမတ္ႏိုးမိခဲ့တာပါ။” လို႔ေျမးမေလး Melissa Sloan ကေျပာျပတယ္။

Don ဟာလြန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ ၂ ပတ္ ေလာက္ က ခါးရိုးက်ိဳးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေဆးရံုကို တင္ထားရခ်ိန္မွာပဲ Maxine ရဲ႕ ကင္ဆာေရာဂါ ကအေျခအေနဆိုးၿပီး အေရးေပၚ အေျခ အေန ကိုေရာက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေျမးမေလး Melissa Sloan နဲ႕ သူမရဲ႕ ညီမတို႔ က Don နဲ႕ Maxine Simpson ကို ေနအိမ္မွာရွိတဲ့ အခန္းတစ္ခန္း မွာ အတူတကြ အနားယူ ေဆးကုသမႈခံယူေစခဲ့ပါတယ္။

“အဖြားကအိပ္ရာကႏိုးႏိုးခ်င္း အဖိုးကိုေတြ႕လိုက္ေတာ့ သူတို႔၂ေယာက္ အတူတူရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ တစ္ေယာက္လက္ကိုတစ္ေယာက္ဆုတ္ကိုင္ထားၾကတယ္” လို႔ Don နဲ႕ Maxine Simpson တို႔ရဲ႕ ေျမးမေလး Melissa Sloan ကေျပာပါတယ္။Don နဲ႕ Maxine Simpson တို႔ရဲ႕ ေျမးမေလး Melissa Sloan ဟာ သူမရဲ႕ အဖြားအတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ သြားေရာက္ခ်ိန္မွာ Maxine ဟာအသက္ရႈရ ခက္ေနတယ္ဆိုတာMonitor မွာ ေပၚလာၿပီးတဲ့ေနာက္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့အတြက္ Melissa Sloan က Don ရဲ႕ အခန္းထဲကို ေျပးသြားခ်ိန္မွာ Don ဟာ အသက္မရႈေတာ့ပါဘူး။

“သူတို႕၂ေယာက္က အတူတူထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကတာပါ။ဒါအရမ္း အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုပါ” လို႔ Don နဲ႕ Maxine Simpson တို႔ရဲ႕ ေျမးမေလး Melissa Sloan က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Ref:intouchweekly.com

၁၂ ႏွစ္အရြယ္သားနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံခဲ့တဲ့အတြက္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရတဲ့ မိခင္
သူမရဲ႕ အေဖၚက အင္တာနက္ကင္မရာေပၚကေန ညႊန္ၾကားၾကည့္ရႈေနခ်ိန္မွာ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္သားနဲ႔ လိင္ဆက္ခဲ့တဲ့ မိခင္တစ္ဦးေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရပါတယ္။

သူမရဲ႕သားကို အိပ္ရာထဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲသံုးမႈျပဳလုပ္ေနခ်ိန္မွာ သူမက နားၾကပ္ကို တပ္ဆင္ထားျပီး သူမရဲ႕ခ်စ္သူက အင္တာနက္နဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အေဝးတစ္ေနရာကေန ၾကည့္ရႈေနတာျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ကို မိခင္ျဖစ္သူက လိင္သင္ခန္းစာေပးေနခ်ိန္မွာ သူ႔အေမကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲညႊန္ၾကားေနတဲ့ အသံကို ၾကားခဲ့ရတဲ့ေၾကာင္း အဲဒီ့ေကာင္ေလးက ရဲကိုေျပာျပပါတယ္။

သူမရဲ႕သားႏွစ္ဦးထဲက သားၾကီးျဖစ္သူကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ဖူးေၾကာင္း အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ခံရသူမ်ားကိုကူညီတဲ့ဌာေန ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အမွတ္တမဲ့ ေျပာမိခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီျပစ္မႈအေၾကာင္း လူသိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူမရဲ႕ အဖ်က္စြမ္းအားျပင္းတဲ့ ခ်စ္သူဟာ အခုအခ်ိန္ထိ ဥပေဒျပင္ပမွာ လြတ္ေျမာက္ေနေသးေၾကာင္း တရားရံုးကၾကားသိရပါတယ္။

ကေလးရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ အမည္မေဖၚထားတဲ့ အဲဒီ့အမ်ိဳးသမီးကို Bristol Crown တရားရံုးကေန ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္နဲ႔ သံုးလက်ခံေစခဲ့ပါတယ္။

တရားသူၾကီး Michael Longman က ‘ခင္ဗ်ားသားေပၚခင္ဗ်ားရဲ႕အျပဳအမူက လူသား သဘာဝပင္ကိုယ္ဗီဇ၊ အေျခခံ ကာအိေႁႏၵတို႔နဲ႔ဆန္႔က်င္ေနခဲ့တယ္’ လို႔သူမကိုေျပာပါတယ္။

ဒီျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီ့ေကာင္ေလးအသက္က ၁၁ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၂ ႏွစ္သာရွိေသးေၾကာင္း တရားရံုးကၾကားနာခဲ့ပါတယ္။

တရားရံုးၾကားနာမႈတစ္ေလွ်ာက္ ငိုေၾကြးေနခဲ့တဲ့ အဆိုပါမိခင္က သူမရဲ႕သားနဲ႔လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ မပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ပါတယ္။

သားႏွစ္ဦးကိုေတာ့ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက အုပ္ထိန္းခဲ့ျပီး အခုအခါမွာေတာ့ ေမြးစားမိဘေတြနဲ႔ ေနထိုင္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ အင္တာနက္ကညႊန္ၾကားသူဟာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး ရဲကေတာ့ သူ႔ကိုဖမ္းဆီးစစ္ေဆးဖို႔အတြက္ အဲဒီ့ႏိုင္ငံရဲ႕အာဏာပိုင္ေတြဆီကေန သတင္းရယူေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒေရးရာအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေၾကာင့္ အဲဒီ့နိုင္ငံအမည္ကိုေတာ့ မေျပာပါဘူး။Ref:dailymail.co.uk

Monday, August 4, 2014

ေျခေထာက္တြင္ ဘုရားပုံေတာ္ ေဆးမင္ေၾကာင္ ထိုးထားေသာႏုိင္ငံျခားသားအား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး B 
ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား၏ ေျခသလုံးတြင္ ထုိးထားသည့္ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ား (ဓာတ္ပုံ− Kyaw Swar Myint)


ေျခေထာက္တြင္ ဘုရား ပုံေတာ္ ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးထား ေသာ ကေနဒါႏုိင္ငံသားအား လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္ အား၀န္ႀကီးဌာနက ေညာင္ေရႊမွ ညတြင္းခ်င္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္ သို႔ ျပန္ပို႔ ကာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧည့္လမ္း ၫႊန္အသင္း (MTGA) မွ သတင္း ရရွိသည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံသား Mr Polley Jason Scott သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္က ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၎၏ ညာ ဘက္ေျခသလုံးတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ေတာ္ပုံမ်ားကို ေဆးမင္ေၾကာင္ မ်ား ေရးထိုးထားၿပီး၊ အဆို ပါ ေဆးမင္ေၾကာင္ဓာတ္ပုံမ်ား လူမႈ ကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တက္လာၿပီးေနာက္ ေ၀ဖန္မႈ မ်ား ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ တြင္ ၎ႏွင့္ဇနီးတို႔ အင္းေလးသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း MTGA မွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၊ နယ္ေျမခံ ခရီးသြားရဲႏွင့္ ျပည္နယ္ လ၀ကတို႔က ၎တည္း ခိုေသာ ဟိုတယ္တြင္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္း/ေတာင္ MTGA ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုင္း ၀င္းကေျပာသည္။

‘‘ဒီမွာက ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာ သာေရး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေနတာ ေၾကာင့္ သူကအခုလို တက္တူး ထုိးထားရင္လည္း လုံခ်ည္တို႔၊ ေဘာင္းဘီရွည္တို႔ ၀တ္ၿပီး ဖုံး ထားတာလည္း မဟုတ္ ဘူး။ ေဘာင္းဘီတိုနဲ႔ ေလွ်ာက္သြားေန တယ္။ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ ေတြနဲ႔ေတြ႕လို႔ ၾကာရင္ သူ႕အသက္ အႏၲရာယ္လုံၿခံဳေရး စိုးရိမ္ ရတာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းပဲ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးဖို႔ လ၀က ျပည္နယ္ဦးစီး မွဴးက ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္’’ ဟု ဦးစိုင္း၀င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကေနဒါႏုိင္ငံသား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ရန္ကုန္၊ အင္းေလး၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ က်ဳိက္ထီး႐ိုး သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေဟာင္ေကာင္ သို႔ သြားေရာက္ရန္ ၎၏ ဇနီးျဖစ္ သူ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံသူႏွင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဆုိပါ ဧည့္သည္သည္ တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္စြာလည္ပတ္ေသာ ကမၻာလွည့္ခရီး သည္ (F.I.T) ျဖစ္ၿပီး အဖဲြ႕လုိက္လည္ပတ္ေသာ (Pa−ckage Tour) တြင္မူ ျဖစ္ေပၚေလ့မရွိေၾကာင္း အီတလီဘာသာ ကြၽမ္းက်င္ဧည့္ လမ္းၫႊန္ ဦးေအာင္ထြန္း လင္းကေျပာသည္။

‘‘ဒီလို လုပ္တာကိုျမင္ရင္ ေတာ့ တာ၀န္ရွိသူဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္ သာမန္ျပည္သူေတြ ကလည္း သိသိခ်င္း အေၾကာင္း ၾကားေပးေစခ်င္တယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ပုံမ်ားကို လက္ေမာင္းတြင္ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားကို သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလဆိပ္၌ပင္ တားဆီးၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ ေရာက္ခြင့္မေပးေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ေခတ္သစ္ကမၻာမွာအေဆာက္အဦးေတြကိုမွန္နဲ႔အလွဆင္


တည္ေဆာက္လာတာကမဆန္းပင္မယ့္အဆန္းၿဖစ္တက္တာေလးေတြကိုေတာ့သတိထားမိဖို႔အၿဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုကိုတင္ၿပခ်င္ပါတယ္။ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံဘာလင္ၿမိဳ႕ကဟိုတယ္ႀကီးတစ္လံုးမွာပါ။ဟိုတယ္ရဲ႕နံရံေတြကိုမွန္ေတြနဲ႔ကာရံတည္
ေဆာက္ထားခဲ့ၿပီးအမွတ္မထင္ပဲအၿမင္ကေၿပာင္းၿပန္ၿဖစ္လို႔ေနခဲ့ပါတယ္။အတြင္းကအၿပင္ကိုၿမင္ရၿပီးအၿပင္က အတြင္းကိုမၿမင္ရမယ့္အစားအၿပင္ကအတြင္းကိုဘြင္းဘြင္းႀကီးၿမင္ရလို႕ေနပါတယ္။တည္ေဆာက္သူအင္ဂ်င္နီယာကပဲမွားတာလားဟိုတယ္ရဲ႕စတန္႔ဒီဇိုင္းလားမသိရပင္မယ့္ကံဆိုးသူအမ်ိဳးသမီးဧည္႔သည္
တစ္ဦးကေတာ့အင္တာနက္ေပၚယခုလိုတင္ခံလိုက္ရပါတယ္။

ေယာက္ကၤ်ားမရွိဘဲ ကေလးရလုိတဲ့ ေကတီပယ္ရီ (Katy Perry)အဆုိေတာ္ ေကတီပယ္ရီသည္ ေယာကၤ်ား တစ္ဦးမရွိဘဲ ကေလးရလုိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မိမိတို႔သည္ လက္ရွိ အနာဂတ္တြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ေကတီပယ္ရီသည္ ယခုႏွစ္ အေစာပုိင္းက ဂၽြန္ေမရာႏွင့္ လမ္းခဲြခဲ့ၿပီးေနာက္ လတ္တေလာ တြင္ ေတးထုတ္ လုပ္သူ ဒစ္ပလုိႏွင့္ တြဲလ်က္ ရွိသည္။ ၎အေနျဖင့္ မိခင္တစ္ဦး ဘဝမ်ိဳး ခံယူရန္ ဆႏၵမရွိေသးဟု ဝန္ခံထားသည္။ အသက္၂၉ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ေအတီပယ္ရီသည္ ကေလးယူရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးျခင္းေၾကာင့္၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ အတြင္းက ခင္ပြန္းေဟာင္း ရက္ဆဲလ္ဘရန္း ႏွင့္ ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္ဟုလည္း ယခင္က ဝန္ခံေျပာၾကား ခဲ့ဖူးသည္။


“ကၽြန္မအတြက္ ေယာက္ကၤ်ားေကာင္း တစ္ေယာက္ ရဖုိ႔မလုိပါဘူး ။အခု၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ကုိ ေရာက္ေနၿပီ။ကၽြန္မ တုိ႔ အကုန္လံုးက အနာဂတ္ကာလ ထဲမွာ ေနထုိင္ေန တဲ့သူေတြပါ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ ဘာမွမလုိပါဘူး။ ကၽြန္မက ေယာကၤ်ား မုန္းတီးေရး ဝါဒရွိေနတဲ့ သူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မ ေယာကၤ်ားေတြကုိ ခ်စ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မဲ့ သူမ်ိဳးမရွိဘူး ဆုိရင္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ရွိပါတယ္။”ဟု ေကတီပယ္ရီက Rolling Stone Magazine ကုိေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေကတီပယ္ရီသည္ ယခုလထုတ္ Rolling Stone Magazine မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ အစိမ္းေရာင္ ဆံေကသာျဖင့္ အေရာင္စံု အဆင္မ်ားပါသည့္ အကၤ်ီကုိ ဝတ္ဆင္ကာ ညႈိ႔အားျပင္းသည့္ ႏႈတ္ခမ္း တစ္စံုေပၚတြင္ ၎၏ လက္ေခ်ာင္း ကိုတင္၍ မ်က္ႏွာဖံုးရွင္ အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေပးထားသည္။

ေကတီ အစ္မ အင္ဂ်ဲလာဟတ္ဆန္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက ၎၏ ပထမဆံုး ကေလးကုိ ေမြးဖြား ခဲ့ျပီး ယင္းကိစၥသည္ ေကတီအေနျဖင့္ မိခင္တစ္ဥိး ဘဝကို ခံယူရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးသည္ကုိ မီးေမာင္း ထုိးျပလုိက္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု daily mirror သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။

အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာေလာက : ..


အခုေတာ့ ယခင္လုပ္ငန္းမွ ရသည့္ဝင္ေငြျဖင့္ တကၠစီတစ္စီးေထာင္ကာ ကိုယ္တိုင္ေမာင္းေနသည္။ တကယ္ေတာ့ ကိုထက္ေခါင္ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့သည္မွာ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကး မေျပလည္ခဲ့သျဖင့္ နည္းလမ္းရွာရင္း မိန္းမလ်ာမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အလိုကို ျဖည့္ဆည္းေပးရေသာ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ပထမႏွစ္ အေဝးသင္တက္ဆဲ။ ေမာ္ဒယ္လ္သင္တန္းတက္ရန္ မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ မာမီအခ်ဳိ႕က အဝတ္အစားေထာက္ပံ့၊ သင္တန္းစရိတ္ေပး။ တစ္ဖက္တြင္လည္း မာမီတို႔ႏွင့္ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား၏ အလိုကိုျဖည့္ေပးရင္း ပ႐ိုဘဝ ေရာက္သြားေတာ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း အမ်ဳိးသမီး ေဖာက္သည္မ်ားပါ ရလာသည္။ “ဒီလုပ္ငန္းကို ပြဲစားလုပ္တဲ့ ေအးဂ်င့္မာမီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္မိၿပီး ေမာ္ဒယ္ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေငြရလြယ္တဲ့ ဒီလုပ္ငန္းမွာ ပ႐ိုျဖစ္သြားတာ” ဟု ယခု အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ကိုထက္ေခါင္ (အမည္လႊဲ) ကဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ လိင္လုပ္ငန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုဖြံ႕ၿဖဳိးလာခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကိုင္သူဦးေရလည္း ပိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသူ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္မွ ေဒၚလွလွျမင့္ (အမည္လႊဲ) က ေျပာျပသည္။

အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းသည္ ေငြရလြယ္ကူသည္ ဆိုေသာ္လည္း လူငယ္တိုင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အလုပ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ လုပ္ကိုင္မည့္ အမ်ဳိးသားငယ္မ်ား အေနႏွင့္ သင့္တင့္ေျပျပစ္ေသာ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ဳိးအစားကို ပိုင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္လည္း ေဖာက္သည္တို႔ ေက်နပ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အရည္အေသြးမ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္ၾကရသည္။

ေဖာက္သည္ ရွာႏိုင္သည့္ အဓိက ေနရာမ်ားအနက္ ထင္ရွားသည္မွာ ဗ်ဴတီဆလြန္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဆလြန္းမ်ားအတြင္း သီးသန္႔အခန္းအခ်ဳိ႕ရွိၿပီး ထိုအခန္းအတြင္း ဝင္ေရာက္၍ ဓာတ္ပုံ အယ္လ္ဘမ္ ကက္တေလာက္ စာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မိမိႏွစ္သက္ရာ အမ်ဳိးသားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ဓာတ္ပုံအယ္လ္ဘမ္တြင္ အသက္ ၃၀ ေအာက္ ေခ်ာေမာခံ့ညားေသာ အမ်ဳိးသားငယ္ေလးမ်ား၏ ကိုယ္ဟန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဓာတ္ပုံမ်ားကို နံပါတ္စဥ္ တပ္ထားသည္။ မိမိႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ အမ်ဳိးသားငယ္၏ နံပါတ္ကို မွတ္ထားၿပီး ဗ်ဴတီးဆလြန္းမွ ဧည့္ႀကဳိဝန္ထမ္းအား စာရင္းသြားေပးၿပီးပါက နီးစပ္ရာ ဟိုတယ္နာမည္ႏွင့္ ႀကဳိတင္ယူထားေသာ အခန္းနံပါတ္ကို ေျပာၾကားခဲ့ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ အဆိုပါဆိုင္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာၿပီး မၾကာမီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေရာက္ရွိလာမည့္ အမ်ဳိးသားငယ္ကုိ မိမိငွားရမ္းထားသည့္ ဟိုတယ္အခန္းတြင္ ႀကဳိတင္ေစာင့္ေန႐ုံသာ ျဖစ္သည္။

အရပ္တြင္းစကားမ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ နာမည္ေက်ာ္ ေစ်းမ်ားအနီး ႏွင္းဆီပန္း ရင္ဘတ္တြင္ ထိုးထားသည့္ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ား ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းကား ေကာလာဟလမွ်သာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာေလာက ကြန္ရက္ကား ထိုထက္ ပိုမိုလွ်ဳိ႕ဝွက္ၿပီး ေၾကးစားဆန္ သည္ကို ေတြ႕ ရသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း၊ FMI ႏွင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာအခ်ဳိ႕ အနီးတြင္ က်င္လည္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ နာမည္ေက်ာ္ အလွဖန္တီးရွင္ အခ်ဳိ႕၏ ဗ်ဴတီဆလြန္းမ်ားတြင္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနသကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ အလွဖန္တီးရွင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသူကို အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ား ရရွိသည့္ အခေၾကးေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေပးရေလ့ရွိသည္။

အဆိုပါ ဗ်ဴတီဆလြန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသူမ်ားအျပင္ ယခုေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အမ်ဳိးသားသီးသန္႔ အႏွိပ္ခန္းမ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားသီးသန္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အႏွိပ္ခန္း ဆိုသည္မွာ ငယ္ရြယ္ေသာအမ်ဳိးသား အႏွိပ္သမားမ်ားသာ သီးသန္႔ထားရွိၿပီး လိင္တူခ်စ္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ သြားေရာက္ အႏွိပ္ခံတတ္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အႏွိပ္ခန္းမ်ားမွ ႏွိပ္နယ္ေပးသူ အမ်ဳိးသားေလးမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပပါကအျပင္သို႔ ခ်ိန္းဆိုႏိုင္ၿပီး အခေၾကး ေငြေပးကာ လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ အမ်ဳိးသားသီးသန္႔ အႏွိပ္ခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဖူးသူ အသက္ ၃၀ ႏွစ္အရြယ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး မန္ေနဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသား အႏွိပ္သမားမ်ား ႏွိပ္နယ္ေပးေသာ အႏွိပ္ခန္း ၁၀ ခုထက္မနည္းရွိေနၿပီး လိင္တူခ်စ္သူႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာ သုံးစြဲသူ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ အၾကားတြင္ တြင္က်ယ္လ်က္ ရွိသည္။

အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာ ေလာကသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ တြင္က်ယ္စြာ ရွိေနၿပီး မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္လည္း အမ်ဳိးသားသီးသန္႔ အႏွိပ္ခန္းမ်ားႏွင့္အတူ အနည္းအက်ဥ္း အစပ်ဳိးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုေလာကတြင္ ေဖာက္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာတို႔ႏွင့္ ေဖာက္သည္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသူ အလွဖန္တီးရွင္ မင္းမင္း (အမည္လႊဲ) က ေျပာျပသည္။ သူ႔အဆိုအရ ေဖာက္သည္အမ်ားစုမွာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးေဖာက္သည္ အခ်ဳိ႕လည္း ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္သူက ရွားသည္ဟု သူကဆိုသည္။ “ဒါေပမဲ့ ေၾကးႀကီးႀကီး ေပးရတာေပါ့” ဟု မင္းမင္းက ေျပာသည္။

“ေရွးယခင္ကတည္းက လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသားျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းမွာ ယခုေနာက္ပိုင္း ဖုန္းသို႔မဟုတ္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အျပင္တြင္ေတြ႔ဆံုသည့္ ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္”

အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာတို႔၏ ေဖာက္သည္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ အထက္တန္းလႊာမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕ပါဝင္သလို စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသူ လူလတ္ပိုင္း အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္ အတြင္းထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ယုံၾကည္မႈ မရွိဘဲ မိမိတို႔ စိတ္ဆႏၵအတြက္ ခဏတာ သာယာမႈယူေနသည့္ အပ်ဳိႀကီး အမည္ခံမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လိင္လုပ္သားအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။

မိမိတို႔၏ လိင္စိတ္ကို လူသိမခံလိုေသာ အခ်ဳိ႕ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကမူ အဆိုပါ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေလ့ ရွိသည္။ အြန္လိုင္းႏွင့္ အျခားနီးစပ္ရာမွ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ဆက္ဆံေနထိုင္ျခင္းထက္ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားအား အခေၾကးေငြေပးၿပီး ဆက္ဆံေနထိုင္မႈသည္ မိမိလိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝသည့္အျပင္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆိုင္ရာ လုံၿခံဳမႈအတြက္ စိတ္ခ်ရသည္ဟု မိမိ၏ လိင္တူတပ္မက္စိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္မျပလိုသူ အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕က ယူဆၾကသည္။

မိမိ၏ အမ်ဳိးသမီးခ်စ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာအရ လိင္စိတ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္ေနမႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ စခန္းသြားခဲ့ရေၾကာင္း ရင္ဖြင့္လာသူမွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ကိုတီ (အမည္လႊဲ) ျဖစ္သည္။

ေစ်းမွာ အစားစားျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အလုပ္သမမ်ားထက္ အခေၾကးေငြပိုမို ျမင့္မားစြာယူရေလ့ ရွိသည္။

အခ်ိန္အပိုင္းအျခား၊ အသက္အရြယ္၊ ႐ုပ္ရည္၊ ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အတိုင္းအတာအရ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆုံး က်ပ္သုံးေသာင္းခြဲမွ က်ပ္တစ္သိန္း ဝန္းက်င္အထိ ေပးရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

“ေအာ္ဒါကို တစ္ပတ္ႏွစ္ရက္ပဲ လက္ခံျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုထက္ေခါင္က သူျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္က အေနအထားကို ရွင္းျပသည္။

ယင္းအတြက္ အခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ ေဆးဝါးအကူအညီကို ရယူၾကရသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသား အခ်င္းခ်င္းပါ ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အျခားသဘာဝ မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံရမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ HIV ပိုးကူးစက္ခံရျခင္း၊ ကာလသားေရာဂါ၊ လိင္အဂၤါမိႈနာေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးစသည့္ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ရန္ အလားအလာ ပိုမ်ားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ပရဟိတ ေဆးခန္းတစ္ခုမွ ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦးက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသမီး ျပည့္တန္ဆာမ်ားအား ထိုသို႔ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပးရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားမွာ ပိုမိုလွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေနတတ္သျဖင့္ က်န္းမာေရး ပညာေပးရန္ ခက္ခဲၿပီး မည္သည့္နည္းႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားအေနႏွင့္ ကြန္ဒုံးသုံးစြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာအလို႔ငွာ ျမႇဴဆြယ္ ျဖားေယာင္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အခေၾကးေငြယူၿပီး ဆက္ဆံေပးရန္ လက္ခံလွ်င္ျဖစ္ေစ ျပည့္တန္ဆာ အက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူဖမ္းဆီးခြင့္ ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီး အေရးယူခံရသည္ဟု တစ္ခါမွ် ၾကားရျခင္း မရွိေပ။

“အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာေတြက်ေတာ့ သူတို႔ကြန္ရက္နဲ႔ သူတို႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္ လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အတြက္ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ရာ ခဲယဥ္းပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “အမ်ဳိးသားျဖစ္လို႔ အေရးမယူဘူးဆိုတာ မရွိပါဘူး” ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ငါးႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသူ ကိုထက္ေခါင္ကမူ လိင္စိတ္ႏွစ္ခြရွိသူ ဟိုမိုေဖာက္သည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး သူ၏ ေယာက်္ားဘဝ တည္ၿမဲမႈကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္သည္အထိ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ယင္းေလာကမွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ “အမ်ားစုေျပာသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔အလုပ္က မလြယ္လွပါဘူး” ဟု ကိုထက္ေခါင္က ဆိုသည္။

အခုေတာ့ ယင္းအခ်ိန္ကရသည့္ ဝင္ေငြျဖင့္ အနိမ့္ကား တကၠစီတစ္စီး ေထာင္ထားသည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ေမာင္းရင္း ဝါသနာပါသည့္ ေမာ္ဒယ္လ္အလုပ္ ဆက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရွာေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Thursday, July 31, 2014

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေျမျမွဳပ္ခါနီး ဆဲဆဲ အသက္ျပန္ ရွင္လာသည့္ကေလး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ဖိလစ္ပုိင္မွ ကေလးငယ္တစ္ဦး အသုဘခ်မည့္ ဆဲဆဲတြင္ ျပန္လည္အသက္ရွင္ လာ၊ ေနာက္ပုိင္း တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့

- ေသဆုံးသည္ဟု ယူဆခဲ့ၿပီး ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ေတာ့မည့္ သမီးငယ္တစ္ဦးမွာ ျပန္လည္အသက္ရွင္လာသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ Zamboanga del Sur ျပည္နယ္ Aurora ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ သမီးငယ္တစ္ဦးမွာ ေသာၾကာေန႔နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္က ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီဟု အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ မိဘမ်ားက စေနေန႔ေနလည္ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ရန္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိကေလးငယ္အတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက စီစဥ္ေနစဥ္ ထုိသမီးငယ္မွာ လႈပ္ရွားလာကာ ႐ုတ္တရက္မ်က္လံုးဖြင့္လာခဲ့သည္။ ထုိအံ့အားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္အား မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားက ဗီဒီယုိျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၿပီး သမီးငယ္ကုိလည္း အေခါင္းအတြင္းမွ ျပန္လည္ ထုတ္ယူခဲ့သည္။


ထုိဗီဒီယုိမွာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ေသာ္လည္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ အဆုိပါ သမီးငယ္မွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု Aurora ၿမိဳ႕ က်န္မာေရး ဌာန အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာ ေမရီ ဆုိင္လင္း အက္ဆာ ကာဘာဟဂ္က အတည္ျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိကေလးငယ္ဆီမွ ေရာဂါမ်ား ျပန္ပြားမသြားေစရန္အတြက္ အေလာင္းအား အျမန္ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဒါက္တာ ကာဘာဟဂ္က မိဘမ်ားအား အႀကံျပဳခဲ့သည္ဟု ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈအရ သိရသည္။

Metro

ရုပ္သံ ၾကည့္ရန္ http://youtu.be/01jlRChW_uM

Wednesday, July 30, 2014

ျဖတ္၊ေဖာက္၊ခ်ဳပ္
ေလာကၾကီးကေတာ့ အေတာ့္ကို ဆန္းၾကယ္လွပါတယ္။ေခတ္သစ္ ေဆးပညာတိုးတက္လာမႈ႕နဲ႕အတူ လိင္ ေျပာင္းလဲမႈ႕ဆုိင္ရာ ေဆးပညာရပ္ေတြလည္း တိုးတက္လာခဲ့တယ္။ ဟုိရက္ကေတာင္ ေနျပည္ေတာ္ မွာဒြိလိင္ခေလးငယ္တစ္ေယာက္ေမြးဖြာတယ္လို႕ ဖတ္လိုက္ရေသးတယ္။ ဒီေန႕ အင္တာနက္မွာဖတ္လိုက္ ရတဲ့ သတင္းေလးကေတာ့္ အေတာ္ေလးထူးဆန္းတယ္။ဒါကေတာ့ ရခဲလွတဲ့လူ႕ဘ၀မွာ ဒြလိင္အျဖစ္ နဲ႕ ေမြးဖြားလာတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံက ၀ီလိုဆိုတဲ့လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းပါ။ သူဟာ ေမြးဖြားလာေတာ့ မိဘေတြရဲ႕စြန္႕ပစ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရတယ္။ လူအသိုင္းအ၀ုိင္းမွာေယာက်ာ္းေလး၊ မိန္းခေလးဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြၾကားထဲမွာ သူဟာ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရတယ္။ သူ႕ကိုယ္သူ က်ားလား၊ မလားခြဲလို႕မရတဲ့ ဘ၀မွာ သူဟာရုန္းကန္ခဲ့ရတယ္။ဒီလိုနဲ႕ သူဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ ေယာက္်ားေလးဘ၀ကိုခံယူဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ခြဲစိတ္ဖို႕ပါ။ သူ႕တစ္သက္တာမွာ က်ား၊ မမခြဲျခားႏုိင္တဲ့ လူအျဖစ္နာက်င္ခံစားေတြရတဲ့ ေန႕ရက္ေတြကို ခြဲစိတ္ခန္း ထဲမွာ နာရီေပါင္းအနည္းငယ္အတြင္း နာက်င္ခံစားရမယ့္ေ၀ဒနာနဲ႕ လဲလွယ္ခဲ့တာပါ။ သူ ၁၀ႏွစ္အသက္ အရြယ္မွာေယာက်္ားေလးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျပီးေတာ့ ခြဲစိတ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ မရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ၆ ႏွစ္ၾကာ လက္တြဲခဲ့တဲ့ သူ႕ခ်စ္သူနဲ႕လဲ ဘယ္လိုမွေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္လို ျပဳမူေနထုိင္လို႕ မရပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သူဟာမိန္း ကေလး တစ္ေယာက္လိုပဲ ေနထုိင္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ 
ခြဲစိတ္ခံဖို႕ ေစာင့္စိုင္းေနတဲ့ "သူ..."

ဒီလိုနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ျဖတ္သန္းခဲ့အျပီးမွာေတာ့သူဟာ ေယာက်္ားေလး ဘ၀ကို စြန္႕လႊတ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါ တယ္။ ခုေတာ့သူဟာ သူမအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါျပီ။ မနက္ေစာေစာထျပီး မွန္ေရွ႕မွာ မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲ တတ္လို႕၊မိတ္ကပ္ျပင္ဆင္ျပီး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အသြင္ ေနတတ္ေနပါျပီ။

ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္တုန္းက ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႕သူ႕ေမြးစားမိဘေတြ အိမ္ကေန အလုပ္လုပ္ဖို႕ ခြဲခြာလာခဲ့တဲ့ ၀ီလိုဟာ ေနာက္ထပ္ ၁၀ႏွစ္အၾကာမွာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႕ သူ႕ေမြးစားမိဘေတြ အိမ္ကို ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၀ီလိုကို သူ႕ေမြးစားမိဘေတြက မ်က္ရည္လည္ရြဲနဲ႕ ဆီးၾကိဳေပြ႕ဖက္ခဲ့ၾကပါ တယ္။

ခြဲစိတ္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေနစဥ္...“ကြ်န္မ အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးဟာ မိန္းကေလးဘ၀ကိုခံယူဖို႕လို႕ ကြ်န္ေတာ္ နားလည္လုိက္ပါျပီ” လို႕ ၀ီလိုက ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ီလိုဟာေတာ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခႏၶာေဗဒဆုိင္ရာခံစားမႈ႕ အျပည့္အ၀ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္၀ီလိုကေတာ့ ဒါကိုလက္ခံျပီးေတာ့ “ေျပာင္းလဲမႈ႕တုိင္း အတြက္ေ ပးဆပ္မႈ႕တစ္ခုေတာ့္ရွိမယ္လို႕ကြ်န္မလက္ခံပါတယ္။ ကြ်န္မဘ၀ကိုကြ်န္မလက္ခံႏုိင္ခံႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားမွ ပါ။ ဒါကိုလည္းကြ်န္မရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ုိင္းက လက္ခံႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ ဒီေန႕ကစျပီးေတာ့ကြ်န္မကို မိန္းကေလးတစ္ေယာက္လိုသေဘာထားေပးၾကဖို႕ေပါ့”လို႕ ေျပာသြား ပါတယ္။


ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဘုရားဆုပန္ မင္းေယာက်္ားအမွန္စင္စစ္ ကေနျပီးေတာ့မိန္းမ အသြင္ေျပာင္း တဲ့ ျဖတ္၊ ေဖာက္၊ ခ်ဳပ္ ကိစၥေတြဟာ အေတာ္ေလး ေခာတ္စားတာ။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဒါေတြကို အားမေပး လွပါဘူး။ လူတိုင္းဟာ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ႏုိင္ရင္ေတာ့အေကာင္းဆံုးေပါ့ေလ။ သဘာ၀ေလာကၾကီးကို ဘယ္သူမွအန္တုလို႕ ရတာမွမဟုတ္တာ။ ၀ီလိုလို လူမ်ိဳးကေတာ့တစ္မ်ိဳးေပါ့ေလ၊ သူ႕ဘ၀မွာ မိန္းမ မဟုတ္၊ ေယာက်္ားမဟုတ္ ဘ၀နဲ႕ ေမြးဖြားလာခဲ့ျပီးေတာ့သူဟာ ေယာက်္ားဘ၀ေရာ၊ မိန္းမဘ၀ကိုပါ ေျပာင္းလဲဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့သူတစ္ေယာက္လို႕ပဲ ျမင္မိပါတယ္။


 
ေဆးစစ္မႈ႕ခြဲစိတ္ခန္းထဲက "သူ"...ရင္သား ခြဲစိတ္မႈ႕ ျပင္ဆင္ေနစဥ္...လိင္ေျပာင္းလဲမႈ


မ်က္ႏွာ ပလတ္စတစ္ ဆာဂ်ရီ ခံယူေနစဥ္...ဘ၀တစ္ခုမွာ ေယာက်္ားေလးအျဖစ္နဲ႕ေရာ၊ မိန္းကေလးအျဖစ္နဲ႕ပါ ေနထိုင္ခဲ့သူရဲ႕ ခြဲစိတ္ျပီး...

 
ခြဲစိတ္မႈ႕ အားလံုးျပီးဆံုးသြားေတာ့ အနားယူေနတဲ့ ၀ီလုိခုေတာ့ မိန္းကေလးအျဖစ္နဲ႕ ဘ၀အသစ္ကို စတင္ေတာ့ မတဲ့....

လူကို အိုမင္းရင့္ေရာ္ေစတဲ့ အက်င့္ (၈)မ်ိဳး
အိုမင္းရင့္ေရာ္ေစတယ္ဆိုတာမ်ိဳးဟာ အလွပ်က္မယ္ဆုိတာေလးနဲ႔တင္ ရပ္တန္႔သြားတဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ပါ ဆက္စပ္ေနတာမုိ႔ သင္ဟာ ခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္ေတြကို အၿမဲလုပ္ျဖစ္ေန တယ္ဆုိရင္ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီအက်င့္ဆိုးေတြကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအက်င့္ေတြ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေအာင္ သင့္ဘက္က အခ်ိန္ယူႀကိဳးစားရမွာပါ။

၁။ တစ္ခုခုဆို စိတ္ပူတတ္တဲ့ အက်င့္ကို ျပင္ပါ။

သင္ဟာ ကိစၥရပ္တုိင္းကို လုိက္ၿပီး စိတ္ပူတတ္တဲ့သူမ်ိဳးလား။ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေသးအဖြဲေလးေတြ ကိုေတာင္ စိတ္ပူတတ္တဲ့သူဆုိရင္ ဘ၀လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႕ၾကံဳလာရမယ့္ အခက္အခဲေတြကို သင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ ေလးခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာပါ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္တတ္တဲ့ အက်င့္ ကို ျပင္ ပါ။ ေယာဂေဆာ့တာမ်ိဳး၊ တရားထိုင္တာမ်ိဳးေတြနဲ႔ သင့္စိတ္ပိုမုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကည့္ ပါ။

၂။ေန႔စဥ္သံုးေပးရမယ့္ skin care ေတြကို မသံုးေပးတဲ့အက်င့္ကလည္း ျပင္ရမွာပါပဲ။

ကိုယ့္အသက္အရြယ္ေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးသင့္တဲ့ skin care ေတြရွိပါတယ္။ eye-cream ဆုိလည္း eye-cream အသက္ရလာတာနဲ႔အမွ် ေသေသခ်ာခ်ာကို ဂရုစိုက္ေပးရမွာပါ။ ဒါကို အသားအေရ အတြက္ ျဖစ္သလို ထားလိုက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင့္မ်က္ႏွာဟာ လိုတာထက္ပိုၿပီး လြယ္ကူစြာ ရင့္ေရာ္လာ ပါလိမ့္မယ္။

၃။အစားအေသာက္ကို ျဖစ္သလိုစားတဲ့ အက်င့္ကိုျပင္ပါ။

အသီးအႏွံ မစားပဲ အသားေတြခ်ည္း စားေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ အသားအေရပိုင္းဆုိင္ရာမွာ ျပႆ နာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ပါးေရတြန္႔တာမ်ိဳးေတြက ဒီလို အစားအေသာက္နဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ေနၿပီး ေန႔စဥ္ အသီးအႏွံေတြ၊ အရြက္ေတြစားေပး တဲ့လူဟာ တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုႏုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၄။ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။

GYM ေဆာ့တာ၊ အိမ္မွာ ပံုမွန္ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာမ်ိဳးေတြဟာ သင့္အတြက္ ေသြးလည္ပတ္ မႈေကာင္းမြန္ေစတဲ့အျပင္၊ ပံုမွန္ ေခၽြးထြက္ေနတဲ့အတြက္လည္း အသားအေရ ကို ၾကည္လင္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးအရေရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအတြက္ပါ လုပ္ကိုလုပ္သင့္ပါတယ္။

၅။အိပ္ခ်ိန္ နည္းပါးတာကလည္း အိုမင္းရင့္ေရာ္ေစတာပါပဲ။

ငယ္ငယ္တုန္းကလည္းေတာ့ မိဘေတြက အိပ္ခ်ိန္ဆုိရင္ အိပ္ဖုိ႔ အတင္းတိုက္တြန္းေျပာဆုိတာေၾကာင့္ အိပ္လုိက္ရတယ္။ အိပ္စက္ျခင္းမွာ အက်ိဳးေက်းဇူး ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေတြ သတိမထား မိခဲ့ဘူး။ တစ္ေန႔မွာ အိပ္ခ်ိန္ ၈နာရီမရွိဘူးဆုိရင္ သင္ဟာ ခံႏိုင္ရည္အား ထင္သေလာက္မရွိေတာ့ပါဘူး။ အသားအေရေျခာက္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာမယ္။ က်န္းမာေရးအရလည္း ထိခုိက္မႈေတြရွိလာမယ္။ အထူးသျဖင့္ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို လြယ္ကူစြာ ခံစားလာရမွာပါ။

၆။Sunscreen ကလည္း သံုးသင့္သေလာက္ သံုးေပးရပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္က ေန႔တုိင္း ေနပူထဲ သြားလာေနရတယ္ဆုိရင္ Sunscreen လိမ္းကိုလိမ္းေပးသင့္ပါတယ္။ ကမ္းေျခသြားေတာ့မွ Sunscreen ထည့္သြားတာမ်ိဳးဟာ အဓိပၸါယ္မရွိလွပါဘူး။ ပံုမွန္လိမ္းေပးဖုိ႔ လိုပါ တယ္။ ေနပူဒဏ္ကို အကာအကြယ္မရွိ ေန႔တုိင္းနီးပါး ထိေတြ႕ေနတဲ့သူေတြဟာ ကာကြယ္ထား တဲ့သူေတြထက္ေတာ့ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္တာ အေသအခ်ာပါပဲ။

၇။ေဆးလိပ္ကို ေလွ်ာ့ေသာက္ဖုိ႔လိုပါတယ္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္ ႏႈတ္ခမ္းေတြ မည္းလာတတ္တယ္ဆုိတာ အားလံုးသိၿပီးသားပါ။ အသားအေရပ်က္စီးလာမယ္။ ၾကာရွည္စြဲေသာက္တဲ့သူဆုိရင္ သြားေတြ၀ါလာမယ္။ ပါးေရလည္ တြန္႔လာမယ္။ ကဲ ဒီေလာက္ျဖစ္ေနမွေတာ့ အလြယ္တကူ အိုမင္းရင့္ေရာ္ေစတယ္ဆိုတာ ထပ္ေျပာ ဖုိ႔ေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။

၈။ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံေပးတာမ်ိဳးကလည္း သင့္ကိုႏုပ်ိဳေစပါတယ္။

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏုပ်ိဳဖုိ႔ဆိုတာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာလည္း ေက်နပ္မႈ၊ သာယာမႈရွိမွ ျဖစ္တာပါ။ ကိုယ့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံေပးမယ္ဆိုရင္ သင့္စိတ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ကို ေလွ်ာ့ ခ်ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ သင့္ကိုလည္း ပိုမုိႏုပ်ိဳေစပါလိမ့္မယ္။

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး (conditioner) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္လံုး၀ မသိေသးတဲ့ အရာမ်ား
ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး (conditioner) သံုးကိုသံုးေပးသင့္တယ္ဆိုတာ အလကားေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကေန ကိုယ့္ဆံသားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့အရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ သင္လည္း သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သင္လံုး၀မသိေသးတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးအေၾကာင္း နည္း နည္းေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ပံုသြင္းဖုိ႔ လြယ္ကူပါတယ္။

ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးက ဆံပင္သားထဲ ေရာက္သြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုန္စင္ေအာင္ မေလွ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ သင့္ဆံပင္သားကို ခပ္ထူထူနဲ႔လႈိင္းတြန္းပံုစံမ်ိဳးလိုခ်င္သူေတြအတြက္ေတာ့ အိုေက ပါပဲ။ အေျခာက္ခံၿပီး ဆံပင္အံုကို ပိုထူေအာင္ ေခါင္းၿဖီးခ်လိုက္ရံုနဲ႔ အထာက်တဲ့ ဆံပင္ပံုစံကို ရႏိုင္ပါတယ္။

၂။ေခါင္းမေလွ်ာ္ခင္ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို အရင္သံုးပါ။

ဒီလိုေျပာလိုက္လို႔ ဟင္ခနဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆံသားကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြ ကေတာ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီး ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးသံုးတဲ့အခါ ေရနဲ႔စင္ေအာင္ ျပန္ေလွ်ာ္ႏိုင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ ဆံပင္သား ပိုမိုလွပေစဖုိ႔ ပိုမိုက်န္းမာေစဖုိ႔ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးသံုးၿပီးမွ ေခါင္းေလွ်ာ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္တဲ့။

၃။ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးအမ်ိဳးစားကို မသံုးခင္ ကုိယ့္ဆံပင္နဲ႔ အဆင္ေျပမေျပ ေသခ်ာေလ့လာပါ။

ေတြ႕ရာ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို ေကာက္သံုးလုိက္မယ္ဆုိရင္ သင့္ဆံပင္သားက်န္းမာေရး အတြက္ ေရွာ့ခ္ နည္းနည္းရွိပါတယ္။ သင့္ဆံပင္က ပါးတယ္ဆုိရင္ အံုထူသလိုျဖစ္ေစတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဆံပင္က အံုထူတယ္ဆုိ၇င္ ေျဖာင့္စင္းသြားေစမယ့္ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးမ်ိဳး သံုးသင့္ပါတယ္။ အဆီနည္းတဲ့ မ်ားတဲ့ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးမွာ ရွိတာေၾကာင့္ ေသခ်ာေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

၄။ဆံပင္အရင္းကို ေပ်ာ့ေဆးမသံုးသင့္ပါ။

ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါ ဆံပင္အရင္းကို ရွန္ပူထည့္ၿပီး ေသခ်ာသံုးသင့္ေပမယ့္ ေပ်ာ့ေဆးသံုးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆံပင္အဖ်ားပိုင္းကို ပိုအားျဖည့္ေပးသင့္ပါတယ္။

၅။ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါတုိင္း ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး ထည့္သံုးပါ။

ေခါင္းေန႔တုိင္းေလွ်ာ္ရင္ ဆံပင္သားေတြေျခာက္ေသြ႕ေစတာမွန္ေပမယ့္ တကယ္လုိ႔ ေလွ်ာ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး မသံုးမျဖစ္သံုး ပါ။ ေခါင္းေလွ်ာ္ တုိင္း ေပ်ာ့ေဆး သံုးေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။

၆။ဆံပင္ပ်က္စီးေစတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး အမ်ိဳးအစားေတြ ေရွာင္ပါ။

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးတုိင္းဟာ ဆံပင္သားကို အားျဖည့္ေပးရံုသာမက ပိုမုိေျပာင္လက္ေစတယ္ဆိုေပမယ့္ ဆီလီကြန္ ပါတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ၀ယ္ခါနီးေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ဆီလီကြန္မပါ တဲ့ ေပ်ာ့ေဆး မ်ိဳးကို ရွာ၀ယ္ပါ။

၇။ကိုယ္နဲ႔တည့္တဲ့၊ အဆင္ေျပတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို တစ္သက္လံုး သံုးႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပၿပီးသား ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားကို ခဏခဏေျပာင္းလဲေနဖုိ႔ မလိုပါဘူး။ တစ္သက္ လံုး သံုးသြားလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရွန္ပူကိုသာ ေသခ်ာဂရုစိုက္ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။

ျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြေၾကာင့္ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ေတြ ဒီဂရီျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္ဆိုတ့ဲ ဖူးပြင့္သခင္အကယ္ဒမီ ဗန္းကိုင္မွတစ္ဆင့္ သူမရဲ႕ အႏုပညာေတြ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ စတင္လာၿပီး ခုဆိုရင္ ထုတ္လုပ္ေရးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကာ ဇာတ္ကားေတြရုိက္ကူးေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဖူးပြင့္သခင္ဟာ ခုလည္း မာန္ထက္ခ်ီတုိက္နဲ႕ ၅ကားေျမာက္ ဗီဒီယိုကားျဖစ္တဲ့ ေယာက္ဖေတာင္ ကုိေက်ာ္ ေယာကၡမ ပင္လယ္ကိုျဖတ္မည္ဆိုတဲ့ ကားမွာ မင္းသားက ဟိန္းေ၀ယံနဲ႔အတူ သရုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီကား အေၾကာင္းကို သူမက “ဒီကားက အိမ္ေထာင္ေရးဇာတ္မဟုတ္ဘူး။ ခ်စ္သူဇာတ္ေပ့ါေနာ္။ ညီမရညး္စားထား တာကို သိေတာ့ လိုက္ၿပီးျပသနာရွာလို႕ထြက္ေျပးရတာေပါ့။ အေပ်ာ္ဟာသေလးပါပဲ။ ဟာသက ညီမရိုက္ တာ နည္းတယ္။ ပဲျပဳတ္နံျပားရယ္၊ ေနာက္တစ္ကားက small ဆြဲသူမ်ားတဲ့၊ ေနာက္ ဒီကားေပါ့။ မထြက္ေသး တဲ့ဟာသက ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုနဲ႕ ၂ကားရွိေသးတယ္။ ႏွစ္ကုိယ္ခြဲရယ္၊ အာဒံဖြက္ခဲ့တဲ့ ပေဟဠိ ရယ္၊ ေပါ့။ ဟာသကေတာ့ နဲနဲခက္တယ္။ စီနီယာေတြလဲေျပာၾကတယ္။ ငိုေအာင္လုပ္ရတာက လြယ္တယ္။ ရယ္ေအာင္လုပ္ရတာက ခက္တယ္တဲ့။ ဟာသက ခက္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကာရုိက္တာမ်ိဳးစံုကေတာ့ ခက္တာေပါ့ေနာ္။ ေပ်ာ္စရာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငိုစရာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကခက္တာပါပဲ။ ညီမလဲအသစ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ တဲ့တြက္ တတ္ႏုိ္င္သေလာက္ ညီမၾကိဳးစားထားပါတယ္”တဲ့။

အႏုပညာသက္တမ္း၂ႏွစ္ဆိုတဲ့အတိုင္းအတာမွာ သူမရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြလဲရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ျပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္လဲ တုိးတက္မႈေတြရွိလာတယ္လို႔ဆိုတဲ့ သူမက “ ေက်ာင္းမွာကတည္းက ညီမက အျမဲအျပိဳင္ခံရတယ္။ ေက်ာင္းမွာဆုိ ညီမက အျမဲအဆင့္၁ ရတယ္။ အဆင့္ ၁ရတဲ့ခါက်ေတာ့ ဆရာမေတြကုိပဲ ဖားလို႕ရသလိုလို အဲလိုေပါ့ေန္ာ။ ျပိဳင္ဆုိင္မႈဆိုတာ ညီမငယ္ငယ္ကတည္းက ခံလာရတဲ့ ဒဏ္ပါပဲ။ က်င့္သားရေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ညီမဘယ္သူ႕ကိုမွ မျပိဳင္ခဲ့ဖူးဘူး။ ညီမဖက္ကေတာ့ အတတ္ႏုိ္င္ဆံုး ရယ္ထားပါတယ္။ ကိုယ္မျပိဳင္ဘူး။ ကိုယ္ျပိဳင္တဲ့သူကလဲ ဖူးပြင့္သခင္ပဲျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့စိတ္ကုိ သြင္းထားတယ္။ ညီမက ဘယ္လိုစိတ္သြင္းထားလဲဆိုေတာ့ သူတို႕အဲ့လိုျပိဳင္တဲ့တြက္ ညီမ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္သြင္းထားတယ္။ ဒီအႏုပညာလမ္းမွာ ေလွ်ာက္ေနရင္းနဲ႕ တခါတေလ ေခ်ာ္လဲတာရွိမယ္ မရယ္။ ဘ၀ဒဏ္ေပါ့။ ဆြဲထူမဲ့သူမရိွရင္ ကိုယ့္ဟာကုိယ္ ထရတယ္။ အဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႕ ရဲ႕ျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြက အားအင္ေတြျဖစ္တဲ့ျပင္ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ေတြေပၚလာတဲ့တြက္ သူတို႕ကုိ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္”လို႕ေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။

ပင္လယ္ၿမိဳ႕ျပ ဗီစီဒီကိုေအာက္တိုဘာလမွာ ထြက္ရိွဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီဆိုတဲ႔ အဆိုေတာ္ေဇာ္ပိုင္

ဂီတလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ႔ရာမွာ အခုဆိုရင္ ၁၆ႏွစ္တာကာလရိွၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ ပရိသတ္ အားေပးမႈရေနတဲ႔၊ ေအာင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ေဇာ္ပိုင္ကို လတ္တေလာ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အတူပင္လယ္ၿမိဳ႕ျပအေခြအေၾကာင္း ေမးျဖစ္ခဲ႔တာကေတာ႔

လတ္တေလာအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေျပာျပေပးပါ။

လတ္တေလာမွာေတာ႔ အစ္ကို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြအသစ္အတြက္ လုပ္ေနတယ္။ ဒီဇင္ဘာေလာက္မွာ ထြက္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ အစ္ကို႔ရဲ႕ပင္လယ္ၿမိဳ႕ျပ ဗီစီဒီကို ေအာက္တိုဘာမွာ ထြက္ျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

ပင္လယ္ၿမိဳ႕ျပအေခြထဲက မ်က္ဝန္းညိဳသီခ်င္းက ပရိသတ္ေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတာ ကိုေတြ႔ရတယ္ ဆိုေတာ႔ အဲဒီ႔သီခ်င္းရဲ႕ဖန္တီးေရးစပ္ျဖစ္ပုံေလ းေျပာျပေပးပါလား။

သံစဥ္ကေတာ႔ အစ္ကို ဖန္တီးထားတာေပါ႔။ စာသားက ကိုဇဝါ ရွာထားတာဆိုေတာ႔ အစ္ကို တို႔ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး ေရးထားတဲ႔သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။

မ်က္ဝန္းညိဳသီခ်င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုပုံေဖာ္ရိုက္ကူးဖို႔စဥ္းစားထားလဲ။

ဒီသီခ်င္းက နည္းနည္းေရာ႔ခ္ဆန္ေတာ႔ အစ္ကိုစဥ္းစားထားတာ တစ္ခုကသီခ်င္းေတြ အားလုံးရိုက္ၿပီးၿပီဆိုမွ ေနာက္ဆုံးမွ ရိုက္ဖို႔စဥ္းစားထားတယ္။ ကိုယ္႔ရဲ႕အႏုပညာရွင္ သူငယ္ခ်င္းေတြ နဲ႔ပဲ ရိုက္မယ္လို႔စိတ္ကူးတားပါတယ္။

ဆင္ဆာေတြလည္း လြတ္လပ္သြားၿပီဆိုေတာ႔ အဲဒီ႔အေပၚမွာဘယ္လိုအသုံးခ်သြားဖို႔ရိွလဲ။

ဆင္ဆာလြတ္လပ္တယ္ဆိုတိုင္း အခြင္႔အေကာင္းယူၿပီးေတာ႔ လုပ္သြားမွာေတာ႔ မဟုတ္ဘူးေပါ႔။ သီခ်င္းပုံစံနဲ႔ လိုက္ၿပီး ကေလး၊လူႀကီးမေရြးၾကည္႔လို႔ ရႏိုင္ေအာင္ ပဲရိုက္သြားမွာပါ။

အခုေနာက္ထပ္တစ္ကိုယ္ေတာ္ အေခြဖန္တီးေနၿပီဆိုေတာ႔ဘယ္လိုျမဴးဇစ္အမ်ိဳးအစားေတြ ပါဝင္ဖို႔ရိွမလဲ။

အစ္ကိုဆိုေနက် ပုံစံျဖစ္တဲ႔ေပါ႔ပ္နဲ႔ကန္းထရီး ပုံစံမ်ိဳးေတြပါမယ္။ သီခ်င္းပုံစံက ဒီဘက္ပုံစံ အကူးအေျပာင္း လုပ္ထားတာမ်ိဳးလည္းပါမယ္။

ကိုေဇာ္ပိုင္အေနနဲ႔ၾကားထဲမွာ ပရိသတ္ ေတြနဲ႔အလွမ္းေဝးေနသူဆိုေတာ႔ျပန္ၿပီးေတာ႔ ဘယ္လိုထိေတြ႔ဖို႔ ရိွမလဲ။

အစ္ကို႔အေနနဲ႔ေတာ႔ ဘယ္လိုမွေတာ႔ မခံစားရပါဘူး။ အစ္ကိုတို႔က ပြဲေတြရိွရင္ရိွသလို ဆိုေနျဖစ္တာပါပဲ။ ပရိသတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ဆိုတာက မီဒီယာေတာ႔ လိုတာေပါ႔ေနာ္။ အစ္ကိုတို႔ဘက္ က ေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲေတြ၊ ေနာက္ထပ္ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈအသစ္ေတြလုပ္ျဖစ္ေနရင္ မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင္႔ ပရိ သတ္ေတြ သိ ခြင္႔ရမွာပဲေလ။ အစ္ကိုျဖတ္သန္းလာခဲ႔တဲ႔ အႏုပညာ၁၆ႏွစ္သက္တမ္းမွာ ဒီလိုျဖစ္ေနက် ဆိုေတာ႔ ဘာမွေတာ႔ မျဖစ္ေတာ႔ပါဘူး။

အခုဆိုရင္ဂီတလမ္းေၾကာင္းမွာ ျမဴးဇစ္အသစ္ေတြထြက္ေပၚလာၿပီဆိုေတာ႔ လက္ရိွေအာင္ျမင္ တဲ႔ အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ဘယ္လိုခံစားမိလဲ။

ျမဴးဇစ္ဆိုတာကေတာ႔ သက္သက္အသစ္ဆိုၿပီးေပၚလာတာမ်ိဳးေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အရ ျပန္ၿပီးေတာ႔ အသစ္ပုံစံမ်ိဳးေပၚလာတာပါပဲ။ တစ္မ်ိဳးတစ္စားဆိုၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ႔ ဂီတအမ်ိဳးအစားပုံစံ မ်ိဳးေတာ႔ မရိွေသးပါဘူး။ ဥပမာေျပာရရင္ ELECTRO ပဲထား။ Elerctro ဆိုတာ Techno ကလာတာ။ ဆင္႔ကဲဆင္႔ကဲျဖစ္လာတာမ်ိဳးပဲရိွတာကိုး။ အစ္ကိုတို႔ရဲ႕ သီခ်င္းေတြကလည္း Update ေတာ႔ျဖစ္ေနတာ ပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းေပၚလာတဲ႔လူငယ္ေတြ ကလည္း အရင္က ရိွခဲ႔တဲ႔ေပါ႔ကို Electro ေလးေတြေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးupdate လုပ္လာတာေတြ႔ရေတာ႔ ေက်နပ္တယ္။ ႀကိဳက္တယ္။

ပင္လယ္ၿမိဳ႕ျပအေခြက ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ထင္သေလာက္မေပါက္ေျမာက္ ခဲ႔ဘူးလို႔ေျပာလို႔ ရတယ္ ဆိုေတာ႔ ။

ပင္လယ္ၿမိဳ႕ျပကို အစ္ကို႔ကို တစ္ကယ္ခ်စ္တဲ႔အားေပးၾကတဲ႔ ျမဴးဇစ္ကိုခ်စ္တဲ႔ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ခဲ႔တာပါ။ အခုေနာက္တစ္ေခြအတြက္ကို ေတာ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

လက္ရိွမိသားစု အေျခအေနေလး ေျပာျပေပးပါဦး။

လက္ရိွမိသားစု အေျခအေနကေတာ႔ ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။

ေနာက္ထပ္ကေလး ယူဖို႔ အစီအစဥ္ရိွမရိွသိပါရေစ။

ကေလးကေတာ႔ ရရင္ယူဖို႔ရိွပါတယ္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...